Les estacions

Capgrossos que representen les estacions i el pas del temps. La primavera és una flor, amb una papallona i al darrera un drac amb una rosa. L'estiu és una cara de sol amb un vaixell de barret i una síndria. L'hivern és un cap d'avi amb ulleres amb pluja, un barret amb una muntanya nevada . El temps és una cara amb els elements solars, un gall i un rellotge de sol. Al darrera hi ha la lluna, els estels i el mussol, animal nocturn. La part de suport marca les hores. Nom: Les estacions<