Cremablat, Àguila bicèfala de foc de Tremp

Es tracta d’una  una àguila de foc, un model de bestiari poc habitual ja que les àguiles habitualment són bèsties de protocol. El motiu que sigui bicèfala és que s’inspira en l’escut del comte de Pallars, antic senyor de la comarca de la qual Tremp és capital, i que té una àguila bicèfala com a element destacat. Aquesta imatge és molt habitual en l’heràldica medieval europea.

Nom: Cremablat
Població : Tremp 
Any: 2007 
Disseny original 
Un portador