Drac de Pacs

Drac tradicional inspirat en un quadre del renaixement amb el tema de Sant Jordi i el drac

Nom: Drac de Pacs
Població: Pacs del Penedès
Disseny original
1 portador
Any 1988