El gegants Hades és el déu de l’infern o inframón. Porta un casc que el fa invisible inspirat en un casc de bronze clàssic grec. A la punta del casc hi ha la cara dels 3 gossos del Cancerber, en referència a la figura mitològica que guarda l’infern. La part del pit i de l’esquena  del cos es veu  l’estructurà òssia del déu, en referència a l’esquelet i la mort. A la mà esquerra porta la barca de Caront i a la dreta tres monedes. Fa referència a que en la cultura grega els morts havien de pagar tres monedes a l barquer Caront per tal de que els portés a l’infern. El vestuari del déu és una túnica clàssica grega pròpia dels homes lliures. 

NOM. Gegant Zeus

POBLACIÓ: L'Hospitalet de Llobregat

ANY: 2015

PORTADOR: 1

DISSENY ORIGINAL