Nébula, esperit del bosc del barri de Trinitat Vella de Barcelona

És un follet del bosc, esperit protector de la natura. Té una estructura de gegant amb el cos pràcticament tot esculpit i tot ella és una barreja d'elements de follet i elements naturals, amb braços com a branques i el cos amb formes vegetals i d'arrels. És un element de foc i tira coets per la boca. A un dels braços porta un dimoniet que és la seva consciència i el fa estar alerta dels atacs contra l'equilibri de la natura.

Nom: Nébula
Població: Barri de Trinitat Vella de Barcelona
Any: 2008
1 portador
Disseny original