Cavallets de Sant Feliu de Llobragat

Nom: Cavallets de Sant Feliu 
Població: Sant Feliu de LLobregat 
Any: 2003
Rèplica en fibra de vidre de 4 cavallets