Loading...
Batraci2019-01-13T19:01:50+00:00

Project Description

Batraci de Teià

El drac és una figura barreja entre un tipus realista i un tipus fantàstic d’un gripau. Es tracta d’un gripau malèfic i agressiu, amb banyes de dimoni al cap i punxes al llarg del cos i tot ell molt més gros. Les potes són grans i replegades. Disposa d’una cresta al llarg de tot el cos i els ulls són vermells i agressius. La boca té una forma dentada. Tot ell té una textura amb bonys i formes més complexes i els colors són  vius i forts, bàsicament terra i vermellosos. Disposa de  dues potes més al davant per tal de reforçar el sentit de monstre i que s’inspira en una malformació d’alguns gripaus. A Teià hi ha moltes basses i el so de les granotes i gripaus és habitual.

NOM : Batraci

POBLACIÓ: Teià

ANY: 2017

PORTADORS: 1

DISSENY ORIGINAL